AZ ALAPKEZELŐ


HOGYAN MŰKÖDIK EGY TŐKEALAP-KEZELŐ?

Magyarországon a vállalatok finanszírozása jellemzően bankhitelből történik, mely a biztosíték igénye miatt sok vállalkozás számára nehezen, vagy fejlődési potenciáljuk tekintetében nem megfelelő mértékben érhető el.

Az Alapkezelő, – egy bankkal szemben -, a tulajdonosi érdekeket képviselve kezeli befektetéseit és célja nem a hitel megtérülésének folyamatos biztosítása, hanem a vállalkozás értékének növelése. Mindezek érdekében az Alapkezelő iparági trendeket, pénzügyi tapasztalatokat és kapcsolati hálót biztosít a tulajdonában lévő vállalatoknak.

Az Alapkezelő által végrehajtott magántőke befektetések az átlagot jóval meghaladó kockázattal rendelkező befektetési formák közé tartoznak.

A MINERVA TŐKEALAP-KEZELŐ TEVÉKENYSÉGE

A MINERVA Tőkealap-kezelő célja, hogy a közép-európai gazdaság növekedési potenciálját kiaknázva tőkét juttasson vállalatoknak, és átlagon felüli megtérülést biztosítson befektetői számára. Ennek érdekében az alapkezelő évtizedes befektetési és vállalatértékesítési tapasztalattal rendelkező szakemberei a potenciális vállalatok pénzügyi kimutatásainak és az üzleti terveinek elemzésével kiválasztják a legmegfelelőbb befektetési lehetőségeket. A tőkejuttatás mellett az Alapkezelő a célvállalatok részére szakmai támogatást nyújt, kapcsolati hálót biztosít, szakemberei a céltársaságok stratégiai menedzsmentjében is részt vesznek.
A tőkebefektetésnek, valamint a stratégiai támogatásnak köszönhetően a vállalkozások fejlődése felgyorsul, nyeresége növekszik, hosszú távú profit kilátásai javulnak. Ennek eredményeként a magántőkealap tulajdonrésze felértékelődik.