RÓLUNK


Az Alapkezelő teljes neve: MINERVA Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Alapkezelő rövidített neve: MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047474
Adószám: 24071046-2-41
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cititorony I. em.
Alapítás időpontja: 2012.07.04.
Engedélyező határozatok száma:
Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-159/2015.
Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-459/2017.
Végezhető tevékenységek:
Befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
Kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
Adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
ab) információszolgáltatás befektetők részére,
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
af) hozamfizetés,
ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
ai) nyilvántartások vezetése;
Az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása /7. § (2) bekezdés b) pont/,
Az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik. /7. § (2) bekezdés c) pont/.
Bejelentés- vagy engedélyköteles személyi kör:
Jaksa János – Ügyvezető; Teljes tevékenységet irányító személy; Befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
Kardos Imre – Ügyvezető
Kardosné Marlyin Terézia – Adminisztratív tevékenységet irányító személy
Dr. Rosta István – Kockázatkezelési igazgató
Dr. Magi Julianna – Felügyelőbizottság elnöke
Dr. Madarassy Tamás Gábor – Felügyelőbizottság tagja
Szabó Árpád – Felügyelőbizottság tagja
Tulajdonos:
A Társaság 100%-os tulajdonosa Szíjj László.
Az alapkezelő vezető tisztségviselői:
Jaksa János vezérigazgató
Kardos Imre, cégvezető
Az alapkezelő könyvvizsgálója:
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cgj: 01-09-867785
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.