RÓLUNK


Az Alapkezelő teljes neve: MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Alapkezelő rövidített neve: MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047474
Adószám: 24071046-2-42
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VII. em.
Alapítás időpontja: 2012.07.04.
Engedélyező határozatok száma:
Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-159/2015.
Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-459/2017.

Végezhető tevékenységek:
Befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
Kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
Adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
ab) információszolgáltatás befektetők részére,
ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
af) hozamfizetés,
ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
ai) nyilvántartások vezetése;
Az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása /7. § (2) bekezdés b) pont/,
Az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik. /7. § (2) bekezdés c) pont/.

Bejelentés- vagy engedélyköteles személyi kör:
Gombos Lajos – Vezérigazgató; Ügyvezető; Teljes tevékenységet irányító személy
Veczel Zoltán Árpád – Cégvezető, Befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
Fehérdiné Kökényesi Éva – Adminisztratív tevékenységet irányító személy
Dr. Rosta István – Kockázatkezelési igazgató
Dr. Magi Julianna – Felügyelőbizottság elnöke
Dr. Fűr Sándorné – Felügyelőbizottság tagja
Szabó Árpád – Felügyelőbizottság tagja

Tulajdonos:
A Társaság 100%-os tulajdonosa Szíjj László.

Az alapkezelő vezető tisztségviselői:
Gombos Lajos – vezérigazgató
Veczel Zoltán Árpád – cégvezető

Az alapkezelő könyvvizsgálója:
AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg: 03-09-107902
Székhely: 6000 Kecskemét, Füzes utca 13. I./3.