IMPRESSZUM


Az adatok, információk kizárólag tájékoztatásul, a figyelem felhívására kerülnek feltüntetésre, azok teljességéért, pontosságáért a MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. nem vállal felelősséget.

A www.minervazrt.hu/bizalmivagyonkezelo honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.

A tartalomért felelős:

MINERVA Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
E-mail:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-049387
Adószám: 25997297-2-43

Engedélyező hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Engedélyező határozat száma: Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-317/2017. számú határozata

Engedélyező hatóság elérhetőségei:
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Telefon: (+36 1) 428-2600
Fax: (+36 1) 429-8000