AZ ALAPKEZELŐ


A MAGÁNTŐKEALAPOK MŰKÖDÉSE

Magyarországon a vállalatok finanszírozása jellemzően bankhitelből történik, mely a biztosíték igénye miatt sok vállalkozás számára nehezen, vagy fejlődési potenciáljuk tekintetében nem megfelelő mértékben érhető el.

Az Alapkezelő – egy bankkal szemben – a tulajdonosi érdekeket képviselve kezeli befektetéseit és célja nem a hitel megtérülésének folyamatos biztosítása, hanem a vállalkozás értékének növelése. Mindezek érdekében az Alapkezelő iparági trendeket, pénzügyi tapasztalatokat és kapcsolati hálót biztosít a tulajdonában lévő vállalatoknak.

Az Alapkezelő által végrehajtott magántőke befektetések az átlagot jóval meghaladó kockázattal rendelkező befektetési formák közé tartoznak.

 

AZ INGATLANALAPOK MŰKÖDÉSE

Az Alapkezelő célja, hogy a kezelt alapok portfólióját alkotó ingatlanok megvásárlásával, értékesítésével, illetve azok esetleges üzemeltetése révén – a befektetési politika által lehetővé tett – maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.

 

A MINERVA BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE

Az Alapkezelő célja, hogy a közép-európai gazdaság növekedési potenciálját kiaknázva hajtson végre ingatlanbefektetéseket, tőkét juttasson vállalatoknak, és átlagon felüli megtérülést biztosítson befektetői számára. Ennek érdekében az alapkezelő évtizedes befektetési és vállalatértékesítési tapasztalattal rendelkező szakemberei a potenciális ingatlanok elemzésével és a vállalatok pénzügyi kimutatásainak, üzleti terveinek elemzésével kiválasztják a legmegfelelőbb befektetési lehetőségeket. A tőkejuttatás mellett az Alapkezelő a célvállalatok részére szakmai támogatást nyújt, kapcsolati hálót biztosít, szakemberei a céltársaságok stratégiai menedzsmentjében is részt vesznek. A tőkebefektetésnek, valamint a stratégiai támogatásnak köszönhetően a vállalkozások fejlődése felgyorsul, nyeresége növekszik, hosszú távú profit kilátásai javulnak. Ennek eredményeként a magántőkealapok tulajdonrésze felértékelődik.